De website van de Opel Belgium Personeel Club vzw is een middel om op sociaal, cultureel en sportief gebied contact te houden tussen leden van de afdelingen, alle actieve leden, bruggepensioneerden en gepensioneerden.

 

 

 

 

Informatiesite van de hoofdclub

Per 1 januari 2018 stopt deze website

Alle comunicatie verloopt dan via Nieuwsbrieven en email

 

 

 

 

Maatschappelijke zetel: OPEL BELGIUM PERSONEELS Club - Prins Boudewijnlaan 24A - 2550 Kontich

Onze v.z.w. met ondernemingsnummer 0407.836.203, is opgericht in 1950, maar er zijn vanaf 1926 clubactiviteiten gekend. Design en inhoud verantwoordelijke: Marc De Roover   -   copyright 2017: Opel Belgium Personeel Club v.z.w.